Vybrali sme 50 základných umeleckých škôl z celého Slovenska

Aktivity pre deti:Starostlivosť o najmenších

Adriana Peťková 27.08.201420721

Vybrali sme 50 základných umeleckých škôl z celého Slovenska

Milí naši zariaditelia a teraz predovšetkým rodičia, ktorí ste sa rozhodli, že svojim deťom umožníte študovať na niektorom z odborov, ponúkaných základnou umeleckou školou, ponúkame Vám prehľad 50 zuš z celého Slovenka.

Vybrali sme tie, ktoré nám padli do oka, či už peknou a prehľadnou webovou stránkou, potrebnými informáciami na nej, alebo zaujímavou ponukou študijných odborov. Všetky školy sú rozlíšené farebne podľa regiónov, aby si každý z Vás mohol nájsť tú svoju oblasť.

Ešte stále máte možnosť výberu, alebo sa minimálne inšpirujte a informujte do budúcna.

 

SÚKROMNÁ ZUŠ MIEROVÁ

Bratislava, Mierová
 
Cena: 100 € / polrok Vek: 6 - 15 rokov
Odbory: hudobný, tanečný, spev, recitácia
   
Vychovaných 1300 študentov

ZUŠ EXNÁROVA

Bratislava, Exnárova
 
Cena: 6,5 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: literárno-dramatický, hudobný, tanečný, výtvarný  
   
Minulý rok škola oslavovala 40te výročie vzniku

ZUŠ JÁNA ALBRECHTA

Bratislava, Topoľčianska
 
Cena: 6,5 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: tanečný, literárno-dramatický, audiovizuálna a multimediálna tvorba, hudobný, výtvarný    
   
Škola organizuje jubilejné 5.ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre Musica camerata Ján Albrecht

ZUŠ JOZEFA KRESÁNKA

Bratislava, Karloveská
 
Cena: 6,5 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 6 - 18 rokov
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Najväčšia ZUŠ na Slovensku

ZUŠ MILOŠA RUPPELDA

Bratislava, Panenská
 
Cena: 6,5 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný  
   
1. hudobná škola na Slovensku od roku 1919

ZUŠ V MALACKÁCH

Malacky, Záhorácka
 
Cena: 6,5 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Táto zuš vychovala množstvo talentov, okrem iných naprklad aj  Soňu Norisovú, či Stana Kráľa

ZUŠ EUGENA SUCHOŇA

Pezinok, M. R. Štefánika
 
Cena: 6,5 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Do 9. septembra 2014 je v Primaciálnom paláci-Justiho sieni výstava výtvarných prác žiakov.

ZUŠ TRNAVA

Trnava, Ulica Mozartova
 
Cena: 6,5 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: výtvarný  
   
Talentové skúšky do zuš sú už v dňoch 13. - 19. septembra 2014

ZUŠ MIKULÁŠA SCHNEIDERA - TRNAVSKÉHO

Trnava, Štefánikova
 
Cena: 6,5 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, literárno-dramatický, tanečný, spevácky  
   
Zuš každoročne organizuje celoslovenskú interpretačnú súťaž- Schneiderova Trnava

ZUŠ SKALICA

Skalica
 
Cena: 5 € / mesiac (hudobný odbor - individuálne) Vek: 6 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Do 9. septembra 2014 je v Primaciálnom paláci-Justiho sieni výstava výtvarných prác žiakov.

ZUŠ JOSEPHA HAYDNA

Galanta, Hlavná
 
Cena: 6,5 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 6 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný  
   
Zuš spoluorganizuje Galantské hudobné dni

ZUŠ DUNAJSKÁ STREDA

Dunajská streda, Smetanov háj
 
Cena: 6 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 6 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Zuš má už za sebou jubilejné 50te výročie vzniku

ZUŠ JOZEFA ROSINSKÉHO V NITRE

Nitra, Vajanského
 
Cena: 6,5 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Zuš organizuje súťaž - Nitrianska lutna, kde súťaž prebieha v hre na klavír, akordeón a organ

SÚKROMNÁ ZUŠ HELENY MADARIOVEJ V NITRE

Nitra, Krčméryho
 
Cena: 11 € / mesiac (deti do 18 rokov) Vek: 4 roky - neobmedzene
Odbory: hudobný, literárno-dramatický, audiovizuálna a multimediálna tvorba, tanečný, výtvarný  
   
V súčasnosti má škola viac ako 700 žiakov vo všekých odboroch a v tomto školskom roku otvára prvýkrát aj literárno-dramatický odbor

ZUŠ ZLATÉ MORAVCE

Zlaté Moravce, J. Kráľa
 
Cena: 6,5 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Nadviazala v posledných rokoch spoluprácu s umeleckými školami v Čechách a Poľsku

ZUŠ LADISLAVA MOKRÉHO

Topolčany, Moyzesova
 
Cena: 6,5 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 6 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Zuš oslavovala 70 rokov od svojho založenia

ZUŠ V ŠALI

Šaľa, Kukučínova
 
Cena: 3 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
O prijatie sa môžu uchádzať aj žiaci vo vyššom veku, študenti a dospelí.

ZUŠ LEVICE

Levice, Ulica F. Engelsa
 
Cena: 10 € / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 6 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
V školskom roku 2010/2011 zuš skončila na 1. mieste v Nitrianskom kraji

SÚKROMNÁ ZUŠ SYLVIE CZAFRANGÓOVEJ

Komárno
 
Cena: 36 € zápisný poplatok Vek: 6 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Zuš pripravuje na talentov a prijímacie skúšky do stredných a vysokých škôl

ZUŠ KAROLA PÁDIVÉHO

Trenčín, Námestie SNP
 
Cena: 6,33€ / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 6 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Bohatý program na každý mesiac v roku

ZUŠ D. KARDOŠA

Bánovce n. Bebravou, Novomeského
 
Cena: 7€ / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Školu navštevuje 479 žiakov z Bánoviec nad Bebravou a okolia. Na škole vyučuje 23 pedagógov

ZUŠ PARTIZÁNSKE

Partizánske, Námestie SNP
 
Cena: 6,5€ / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Na škole býva nie len koncert detí, ale aj dospelých s názvom: Nikdy nie je neskoro, alebo "Koncert dospelákov"

ZUŠ LADISLAVA STANČEKA

Prievidza, Rastislavova ulica
 
Cena: 6€ / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 6 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
V hudobnom odbore má zuš bohateé zastúpenie súborov a orchestrov

ZUŠ POVAŽSKÁ BYSTRICA

Považská Bystrica, M. R. Štefánika
 
Cena: 3,98€ / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Dychový orchester zuš sa zúčastnil napríklad aj Celoslovenského festivalu veľkých dychových orchestrov s medzinárodnou účasťou

ZUŠ LADISLAVA ÁRVAYA

Žilina, Dolný Val
 
Cena: 17,20€ / 4 mesiace (skupinové vyučovanie) Vek: 6 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Huslisti do 15 rokov sa môžu prostredníctvom zuš zúčastniť súťaže Husľová dieľňa Žilina

ZUŠ FERKA ŠPÁNIHO

Žilina, Martinská
 
Cena: 17€ / 4 mesiace (skupinové vyučovanie) Vek: 6 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
So školou sa môžete bližšie zoznámiť napríklad aj prostredníctvom videoprojektu pri príležitosti 25. výročia školy, ktorý nájdete na stránke

ZUŠ MARTIN

Martin, Ul. P. Mudroňa
 
Cena: 25€ / 1. polrok (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Škola je zapojená do hudobno - poetického programu Súznenie

ZUŠ ĽUDOVÍTA FULLU

Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku
 
Cena: 6€ / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Zuš organizuje aj letné tábory s názvom Fulláčik

ZUŠ IVANA BALLU

Dolný Kubín, Námestie slobody
 
Cena: 6€ / mesiac (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Nájdete tam aj gitarový súbor zuš, ľudovú hudbu a spevácky zbor Una Corda

SÚKROMNÁ ZUŠ LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Liptovský Hrádok, Hradná
 
Cena: Vek:
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Zuš spolupracuje aj s profesionálnymi umelcami, napríklad Richardom Rikkonom, Katkou Koščovou, Františkom Ďuriačom...

ZUŠ V ČADCI

Čadca, Ulica M. R. Štefánika
 
Cena: Vek:
Odbory: hudobný, tanečný, výtvarný, populárny spev, literárno-dramatický  
   
Nová koncertná sála

ZUŠ JÁNA CIKKERA

Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie
 
Cena: 30€ / ročne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Zuš organizuje Detský umelecký festival, ktorý má celoslovensk pôsobnosť a skladá sa z hudobnej a výtvarnej časti

SÚKROMNÁ ZUŠ LAVUTA

Banská Bystrica, Magurská
 
Cena: 35€ / ročne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Vrámci školného tiež škola zdarma zapožičiava hudobné nástroje

ZUŠ SLOVENSKÁ ĽUPČA

Slovenská Ľupča, Školská
 
Cena: 3,98€ / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný,literárno-dramatický, výtvarný  
   
Jednou z výhod školy sú a nové zrekonštruované priestrory

ZUŠ V BREZNE

Brezno, Krčulova
 
Cena: 5€ / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Vlastný časopis "ZUŠKÁRIK"

ZUŠ Z. S. PARÁKOVEJ

Žiar nad Hronom, Jilemnického
 
Cena: 4€ / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Žiaci zuš reprezentujú aj na regionálnych a celoslovenských súťažiach

ZUŠ ZVOLEN

Zvolen, Nádvorná
 
Cena: 8€ / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný,  literárno-dramatický, výtvarný  
   
Žiaci zuš reprezentovali aj na súťažnom festivale International Young Musician of the Year Final 2014, ktorý sa konal v rámci družobnej spolupráce v anglickom meste Sherborne

PINK HARMONY ACADEMY

Zvolen, Jána Kalinčiaka
 
Cena: 7-13€ / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 4 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, výtvarný, spev, literárno-dramatický, audiovizuálna a multimediálna tvorba, hudobno-pohybová príprava  
   
Komplex škôl športu a umenia

ZUŠ MIKULÁŠA MOYZESA

Prešov, Baštová
 
Cena: 6 - 8€ / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Od tohto roku je na zuš možnosť učiť sa hre na fujare

ZUŠ JÁNA PÖSCHLA

Prešov, Prostějovská
 
Cena: 8€ / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Vyučba hry takmer na všetkých hudobných nástrojoch

ZUŠ V LEVOČI

Levoča, Námestie Majstra Pavla
 
Cena: 8€ / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Vyučba hry takmer na všetkých hudobných nástrojoch

SÚKROMNÁ ZUŠ BARDEJOV

Bardejov, Pod Vinbargom
 
Cena: 5€ / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
 

ZUŠ M. VILECA

Bardejov, Hurbanova
 
Cena: 6€ / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Okrem iného sú súčasťou súťaže v hre na keyboard Východného regiónu

ZUŠ SABINOV

Sabinov, Námestie Slobody
 
Cena: 8€ / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, výtvarný  
   
 

ZUŠ JÁNA MELKOVIČA

Stará Ľubovňa
 
Cena: Vek:
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Zuš organizuje celoslovenskú súťaž Saxofón

ZUŠ JANTÁROVÁ

Košice, Jantárová
 
Cena: 8€ / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný  
   
Zuš vydáva aj svoj časopis - JantArt

SÚKROMNÁ ZUŠ KROSNIANSKA

Košice, Krosnianska
 
Cena: 70 - 250€ / celý rok Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Okrem iného možnosť účinkovania v školskej hudobnej skupine a takisto založenie nových hudobných skupín

SÚKROMNÁ ZUŠ VLADA URBANA

Košice, Starozagorská
 
Cena: Vek:
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Zuš okrem odborov a aktivít ponúka aj požičiavanie a predaj krojov a kurz ľudových tancov

ZUŠ MICHALOVCE

Michalovce, Štefánikova
 
Cena: 2,7 € / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 5 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, výtvarný  
   
Zuš ponúka aj súbory v rôznych štýloch hudby, kde sa môžu deti angažovať

ZUŠ ROŽŇAVA

Rožňava, Akademika Hronca
 
Cena: 6 € / mesačne (skupinové vyučovanie) Vek: 6 rokov - neobmedzene
Odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný  
   
Deti majú možnosť aj byť súčasťou detskej ľudovej hudby Lúčka 
   

 

 

fotografie: www.zushnusta.sk

 

Komentáre Disqus.

Máte plnú hlavu projektov

okolo vášho domu, záhrady alebo rodiny?

Povedzte nám to a pusťte to z hlavy. Spojíme Vás s najlepšími dodávateľmi.
Hurá, poďme zariaďovať!
Táto webová stránka používa k zlepšeniu vašej skúsenosti súbory cookies. Ďalším používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím